Cloud Host 1 - Windows Cơ bản để khởi đầu 1 trang web
49.000
VNĐ/THÁNG
588.000
VNĐ/NĂM

Dung lượng đám mây 500 MB

Băng thông 5 GB

Địa chỉ Email 10

Website 1

So sánh tính năng

Cloud Host 2 - Windows Thêm lưu lượng lưu trữ cho trang web phát triển
69.000
VNĐ/THÁNG
828.000
VNĐ/NĂM

Dung lượng đám mây 800 MB

Băng thông 15 GB

Địa chỉ Email 20

Website 1

So sánh tính năng

Cloud Host 3 - Windows Tăng lưu trữ, email và băng thông
99.000
VNĐ/THÁNG
1.188.000
VNĐ/NĂM

Dung lượng đám mây 1.500 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email 30

Website 1

So sánh tính năng

Cloud Host 4 - Windows Thêm website và không còn lo về băng thông
149.000
VNĐ/THÁNG
1.788.000
VNĐ/NĂM

Dung lượng đám mây 2.500 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email 80

Website 2

So sánh tính năng

Cloud Host 5 - Windows Lưu lượng truy cập và địa chỉ email không giới hạn
239.000
VNĐ/THÁNG
2.868.000
VNĐ/NĂM

Dung lượng đám mây 6.000 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email Không giới hạn

Website 4

So sánh tính năng

Cloud Host 6 - Windows Dành cho doanh nghiệp có nhiều trang web
409.000
VNĐ/THÁNG
4.908.000
VNĐ/NĂM

Dung lượng đám mây 10.000 MB

Băng thông Không giới hạn

Địa chỉ Email Không giới hạn

Website 6

So sánh tính năng