Hệ thống nhận diện thương hiệu là tất cả các hình thức mà ta có thể tiếp cận đến khách hàng, cho khách hàng nhìn thấy và nhớ như: logo, biểu ngữ, slogan, bao bì, nhãn mác, bảng quảng cáo… Đơn giản, hệ thống thương hiệu là những gì mà khách hàng nhìn thấy.
Sự thống nhất của hệ thống nhận diện thương hiệu và việc sử dụng các phương tiện truyền thông sẽ làm cho mối quan hệ mua bán trở nên dễ dàng hơn

Mục tiêu của thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu phải chuyên nghiệp và vừa phải tạo ra sự khác biêt, đặc thù riêng biệt của doanh nghiệp, công ty.

Hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty bao gồm:

Yếu tố nhận biết các thứ cơ bản như:
-Logo

-Màu sắc

-Kiểu chữ

Dấu hiệu nhận biết trên tài liệu vật phẩm văn phòng như.
-Giấy viết thư

-Danh thiếp

-Bì thư

-Hóa đơn

-Thẻ nhân viên

-Đồng phục

-Tài liệu

Dấu hiệu nhận biết trên sản phẩm và bao bì
– Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm

+ Tem nhãn

+ In lên sản phẩm

– Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao bì

+ Bố cục trình bày trên bao bì

+ Hình ảnh minh họa

Dấu hiệu nhận biết trên các biển hiệu
-Biển hiệu của tổng công ty

-Biển hiệu phòng ban

-Biển hiệu quầy lễ tân và phòng họp

-Biển hiệu quảng cáo
-Sản phẩm quảng cáo

-Gian hàng triển lãm hội chợ

-Website

Tôi sẽ giúp khách hàng phân tích bản sắc thương hiệu cho đến thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp.

Dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu của chúng tôi đã làm nên sự khác biệt và độc đáo cho mỗi doanh nghiệp.