CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÀ PHỐ MT
Địa chỉ: 426 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
E-mail: [email protected]
Website: www.nhaphomt.com
Điện thoại: (08) 62 565 528 - Số Fax: (08) 62 565 528